Jaszczurki – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Dysjunkcja (łac. disiunctio – rozdzielenie, przeciwstawienie) → przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków i rodzajów zwierząt i roślin; przerwa w geograficznej lokalizacji danego organizmu na kuli ziemskiej (często mimo występowania obszarów mu sprzyjających).  


Asocjacja (łac. associatio) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym miejscu w tym samym czasie. Celem A. może być zimowanie, wędrówki itp.

Herpetolog – naukowiec badający płazy i gady. Nauka której swoją pracę poświęca herpetolog to herpetologia. Herpetolog należy do zoologów (patrz zoolog).


Herpetologia – nauka badająca płazy i gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka, etologia, ewolucja oraz inne aspekty ich życia. Herpetologia jest dziedziną zoologii (patrz zoologia). Naukowiec badający płazy i gady to herpetolog. Wyróżnione…

Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog Entomolog Herpetolog Chelonolog Ofiologia Ichtiolog Ornitolog  


Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka, etologia, ewolucja oraz wiele innych aspektów ich życia. W zoologii wyróżniamy takie dziedziny jak: Batrachologia Herpetologia Reptiliologia (w tym Chelonologia i Ofiologia)…

Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym dymorfizmem płciowym.


Szalka Petriego
Szalka Petriego – to narzędzie laboratoryjne, którego nazwa wywodzi się od słynnego niemieckiego bakteriologa Juliusa Richarda Petriego. Swym kształtem przypomina bardzo niski walec o dużej średnicy (nawet 150 mm), niskich ścianach bocznych (zazwyczaj 18-25 mm)…

Lipidy → to tłuszcze obojętne i związki tłuszczo podobne. Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (np. łój) lub ciekłej (np. oliwa), w zasadzie nie rozpuszczalnych w wodzie. Podobnie jak węglowodany, zbudowane są one…

Hemipenes, inaczej półprącie → Parzysty narząd kopulacyjny samców węży i jaszczurek. Anatomicznie jest uchyłkiem kloaki (wspólne ujście dróg pokarmowych, moczowych i rodnych) mającym połączenie z nasieniowodami. W stanie spoczynku schowany jest w nasadzie ogona między…