Ybyrapora


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Ybyrapora diversipes
Poprzednio znany w handlu jako Avicularia sp. "fasciculata". Ponownie opisany w 2009 roku przez Bertaniego i Fukushime. Zamieszkuje lasy deszczowe Brazylii w rejonie Bahia. Od 2017 r. przeniesiony do rodzaju Ybyrapora.


Avicularia diversipes
Jedna z najpiękniej i najciekawiej ubarwionych przedstawicieli rodzaju Avicularia. Maluchy zielono – niebieskie z wyraźnym połyskiem i charakterystycznym wzorem na odwłoku, długość ciała około 8-9 mm. Niemal każda kolejna wylinka przynosi zmiany ubarwienia. Osobniki około…