Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...
Parazytologia → (z gr. parasitos – współbiesiadnik, logos – nauka) to nauka zajmująca się…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Iwermektyna → Iwermektyna (w preparatach m.in. Vetamectin, Biomectin) powstaje w wyniku modyfikowanej fermentacji substancji…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Pasożyt Pasożyt – organizm, który żyje na innych organizmach żywych i pobiera z nich…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Selenodontyzm → (łac. Selenodontes) Obecność półksiężycowatych, dość grubych listewek szkliwa płaskich koron zębów policzkowych…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Lofodontyzm → (łac. Lophodontes) typ przekształcenia zębów policzkowych ssaków; zęby lofodontyczne, o cienkich, silnie…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Toksykologia → nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna → (potocznie weterynaria) – część nauk medycznych traktująca o chorobach…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Patofizjologia zwierząt → nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Hipotonia → spadek ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg ciśnienia skurczowego i 60 mmHg rozkurczowego