Artykuły

Autotomia

Autotomia → reakcja obronna zwierząt w sytuacji zagrożenia, odruchowa, w wyniku której zwierzę traci…