Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Kwadrat Punneta Kwadrat Punneta – ponieważ zapłodnienie (zejście się gamet) jest zjawiskiem czysto losowym, znając…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Komórka haploidalna (1n) – posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Komórka diploidalna (2n) – posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras.…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Homozygota – osobnik posiadający dwa identyczne allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Heterozygota – osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę. (oznaczamy ją Aa).…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Genotyp – ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Fenotyp – ogół widocznych cech danego organizmu. Generalnie fenotyp wynika z genotypu, ale na…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Chromosom (gr. chroma – kolor + soma – ciało) → Składnik jądra komórki przenoszący…