Podkategorie:
  • Brak kategorii

Rośliny – Encyklopedia

Fotoperiodyzm

Fotoperiodyzm → jest to zjawisko uzależniania kwitnienia od długości dnia. Istnieją dwa rodzaje roślin fotoperiodycznych: rośliny dnia długiego i krótkiego. Opracowanie dega


Popularne gatunki


Aktualizowane artykuły
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Rewersja mutacji – inaczej odwrócenie mutacji. Jest to mutacja prowadząca do przywrócenia allelu dzikiego…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Mutacja – przypadkowa zmiana w sekwencji DNA. Powstanie mutacji może, ale nie musi być…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Kwadrat Punneta Kwadrat Punneta – ponieważ zapłodnienie (zejście się gamet) jest zjawiskiem czysto losowym, znając…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Komórka haploidalna (1n) – posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Komórka diploidalna (2n) – posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras.…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Homozygota – osobnik posiadający dwa identyczne allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być…