Płazy ogoniaste – opisy


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Salamandra salamandra – salamandra plamista
Ciało masywne, krępe, dobrze umięśnione. Głowa duża, płaska, szeroki i zaokrąglony pysk. Duże i silnie wystające oczy, szeroko rozstawione nozdrza. Źrenice oczu okrągławe, tęczówki ciemne. Język poduszkowatego kształtu, szczęka i żuchwa uzębione. Kończyny krótkie, masywne…


Pleurodeles waltl – traszka waltla
Osiąga rozmiar od 15-30 cm, przy czym osobniki z górnej granicy tego wymiaru spotyka się raczej w środowisku naturalnym. W terrarium osiąga przeważnie 20 cm. Jest masywną, dobrze zbudowaną traszką. Spora głowa jest spłaszczona co…

Cynops orientalis – traszka chińska
Traszka chińska (Cynops orientalis David, 1873) oraz traszka japońska (Cynops pyrrhogaster Boie, 1826) to dwa najczęściej utrzymywane w terrariach gatunki małych traszek, częstokroć ze sobą mylone. Chów traszek chińskich jest mało kłopotliwy, natomiast hodowla w…


Triturus (Lissotriton) vulgaris – traszka zwyczajna
Ciało cylindrycznie wydłużone, wątłej budowy i słabo umięśnione, głowa mała, wąska, wysklepiona. Pysk zaokrąglony, oczy małe i słabo wystające, tęczówki złociste, źrenice okrągłe, język dobrze wykształcony, szczęka i żuchwa uzębione. W okresie życia lądowego tułów…

Ichthyosaura alpestris – traszka górska
Traszka górska zamieszkuje wyżynne i górskie tereny środkowej oraz częściowo południowej i zachodniej Europy. Z uwagi na duże zdolności adaptacyjne spotykana bywa również na nizinach, oczywiście tylko tam, gdzie znajduje odpowiednie warunki do życia. Takie…


Ambystoma tigrinum – ambystoma tygrysia
Ambystoma tigrinum to najczęściej spotykany gatunek na kontynencie północnoamerykańskim, a wraz z Ambystoma mavortium są też największymi przedstawicielami rodziny Ambystomatidae - ambystomowatych. Osobniki tego gatunku mogą dorastać do niespełna 40 cm długości całkowitej, ale zazwyczaj…


Cynops ensicauda – traszka riukiańska
Traszki riukiańskie to średniej wielkości płazy ogoniaste – samce dorastają do 12-14 cm, gdy samice osiągają około 16 cm, zaś osobniki rekordowych rozmiarów sięgają 18 centymetrów długości. Zamieszkują należący do Japonii archipelag Riukiu (Ryu-Kyu), znajdujący…

Cynops pyrrhogaster – traszka japońska
Traszka japońska oraz chińska to dwa najczęściej utrzymywane w terrariach gatunki małych traszek, częstokroć ze sobą mylone. Chów traszki japońskiej jest mało kłopotliwy, natomiast hodowla w warunkach amatorskich napotyka na szereg problemów. Podstawą sukcesu hodowlanego…