Płazy – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Genotyp – ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone.


Gamety → Zróżnicowane płciowo komórki rozrodcze (komórki płciowe), roślin i zwierząt, łączące się ze sobą w procesie zapłodnienia i tworzące zygotę. Liczba chromosomów jest w gamecie zredukowana do połowy w stosunku do liczby chromosomów w…

Fenotyp – ogół widocznych cech danego organizmu. Generalnie fenotyp wynika z genotypu, ale na jego kształt mają wpływ również czynniki środowiskowe (np. temperatura inkubacji jaj, dieta, warunki bytowe). Cechy fenotypowe kodowane przez geny przekazywane są…


Chromosom (gr. chroma – kolor + soma – ciało) → Składnik jądra komórki przenoszący informację genetyczną dotyczącą całego organizmu, ma zdolność powielania się podczas podziałów komórkowych. Chromosom jest zbudowany z chromatyny, złożonej z DNA, RNA…

Chów wsobny; kojarzenie krewniacze, wsobne; inbred → krzyżowanie blisko spokrewnionych form, osobników. Prowadzi do obniżenia zmienności genetycznej i spadku żywotności potomstwa. Wykorzystywany jest często w hodowli wielu gatunkow zwierząt w celu wyodrębnienia konkretnych porzadanych przez…