Nowe artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Imago → (łac. Imago „wizerunek”, „obraz”) – owad doskonały, osobnik zdolny do rozrodu, w…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Gatunki inwazyjne → gatunki, które po wprowadzeniu do nowego środowiska znajdują tam dobre warunki…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Gąsienica → 1) młodociana forma (stadium rozwojowe) niektórych owadów (motyli, błonkówek, wojsiłek), charakteryzująca się…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Endemit → gatunek występujący tylko na określonym, niewielkim terenie. Gatunki endemiczne wykształciły się przede…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Dysjunkcja (łac. disiunctio – rozdzielenie, przeciwstawienie) → przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Dipterologia (łac. Diptera) → część entomologii zajmująca się muchówkami.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Chelonolog – naukowiec badający żółwie. Dziedzina nauki badająca żółwie to chelonologia. Chelonologia jest dziedziną zoologii.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ofiolog – naukowiec badający węże. Dziedzina nauki badająca węże to ofiologia. Ofiologia jest dziedziną zoologii.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ofiologia – nauka badająca węże, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…