Padalcowate


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Ophisaurus ventralis
Średnia lub duża jaszczurka, ciało smukłe i silnie wydłużone. Gatunek ten podobnie jak wszyscy przedstawiciele rodzaju Ophisaurus (oraz pokrewnych Anguis i Pseudopus) to jaszczurki beznogie. Ogon stanowi około połowę długości całkowitej. W przeciwieństwie do pozostałych…


Anguis fragilis – padalec zwyczajny
Padalec jest uważany za starą formę trzeciorzędową (powstanie gatunku datuje się na późny Miocen). Podobnie jak inne jaszczurki posiada ruchomą powiekę oka, oraz tak jak wszyscy przedstawiciele grupy Anguinomorpha język podzielony na dwie części -…

Pseudopus apodus – żółtopuzik bałkański
Żółtopuziki bałkańskie (Pseudopus apodus Pallas, 1775) są najdłuższymi europejskimi jaszczurkami, za maksymalne rozmiary przyjmuje się około 120 cm długości. Co prawda niektóre źródła podają za maksymalne rozmiary 140 cm długości, jednak należy te dane traktować…