Theraphosa


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Theraphosa stirmi
Gatunek sklasyfikowany w 2010 roku przez Rudloff'a & Weinmann'a. Obecną nazwę nosi, na cześć Andreas'a Stirm'a, który dostarczył - odpowiednich osobników, danych oraz zdjęć do opisu gatunkowego.


Theraphosa apophysis
Rodzaj Theraphosa prawdopodobnie nie występuje na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. W odróżnieniu od blondi i stirmi, apophysis żyje w bardziej suchych mniej gęstych lasach liściastych. Najczęściej wykopuje lub zasiedla gotowe głębokie nory.

Theraphosa spp.
Rodzaj ten zrzesza ogromne naziemne ptaszniki, gdzie największym ewenementem jest niewątpliwie Theraphosa blondi, która osiąga około 30 cm w rozstawie odnóży, a jej waga moze znacznie przekraczać 200g.


Theraphosa blondi – ptasznik goliat
Tropikalne lasy deszczowe północnej Brazylii, Gujany Francuskiej, Surinamu i Wenezueli, niestety podanie dokładniejszej lokalizacji jest bardzo trudne z powodu błędnej identyfikacji gatunku (mylenie blondi z kilkoma bardzo podobnymi Pamphobeteus i Theraphosa stirmi).