Artykuły

Rewersja mutacji – inaczej odwrócenie mutacji. Jest to mutacja prowadząca do przywrócenia allelu dzikiego…

Mutacja – przypadkowa zmiana w sekwencji DNA. Powstanie mutacji może, ale nie musi być…