Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Mutacja – przypadkowa zmiana w sekwencji DNA. Powstanie mutacji może, ale nie musi być…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Komórka haploidalna (1n) – posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Komórka diploidalna (2n) – posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Homozygota – osobnik posiadający dwa identyczne allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Heterozygota – osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę. (oznaczamy ją Aa).…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Genotyp – ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone.