Rośliny owadożerne – Encyklopedia

    Podkategorie:
  • Brak kategorii


Nowe artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Takson → Jest to grupa organizmów, które mają tyle podobnych cech, że można sklasyfikować…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Fotoperiodyzm → jest to zjawisko uzależniania kwitnienia od długości dnia. Istnieją dwa rodzaje roślin…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Dymorfizm, dwupostaciowość → Zjawisko występowania zauważalnych różnic morfologicznych w obrębie tego samego gatunku, np.…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Rewersja mutacji – inaczej odwrócenie mutacji. Jest to mutacja prowadząca do przywrócenia allelu dzikiego…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Mutacja – przypadkowa zmiana w sekwencji DNA. Powstanie mutacji może, ale nie musi być…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Kwadrat Punneta Kwadrat Punneta – ponieważ zapłodnienie (zejście się gamet) jest zjawiskiem czysto losowym, znając…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Komórka haploidalna (1n) – posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Komórka diploidalna (2n) – posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras.…