Artykuły

Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym…

Melanina – pigment wytwarzany przez melanocyty, odpowiedzialny za zabarwienie m.in. skóry i włosów.