Wiadomości2


Kategorie wiadomości: jaszczurki – wiadomości, węże – wiadomości, żółwie – wiadomości, ptaszniki – wiadomości, ssaki – wiadomości, płazy – wiadomości, owady – wiadomości, krokodyle – wiadomości, pajęczaki – wiadomości, skorpiony – wiadomości, płazy i gady polski – wiadomości, rośliny owadożerne – wiadomości, skorupiaki – wiadomości, mięczaki – wiadomości, wije – wiadomości,
    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Wyróżniony w Wiadomości2Partenogeneza u agamy błotnej!
Badania opublikowane ostatnio w czasopiśmie PLOS ONE wykazują występowanie partenogenezy fakultatywnej u agamy błotnej (Physignathus cocincinus), u której ta strategia rozrodu nie była wcześniej znana.