Artykuły

Polimorfizm funkcjonalny – zjawisko występowania w obrębie populacji organizmów określonego gatunku, odmiennych form różniących…

Cyklomorfoza (gr. kyklos – koło + morphe – postać, kształt ciała + nosos –…