Artykuły

Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna → (potocznie weterynaria) – część nauk medycznych traktująca o chorobach…

Farmakologia weterynaryjna → jest odrębną, aczkolwiek istotnie powiązaną z farmakologią ogólną dziedziną nauki. Traktuje…

Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej zajmującą się leczeniem zwierzęcych chorób wymagających interwencji chirurgicznej,…

Biochemia zwierząt → nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza…

Ofiologia – nauka badająca Węże, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Chelonologia → nauka będąca działem herpetologii (patrz herpetologia), zajmująca się badaniem żółwi (patrz żółwie). Termin…

Ichtiologia → nauka badająca ryby, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Ornitologia → nauka badająca ptaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Teriolog – naukowiec badający ssaki. Nauka badająca ssaki to teriologia.

Teriologia – nauka badająca ssaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…