Artykuły

Ichtiolog – naukowiec badający ryby. Ichtiolog należy do zoologów (patrz zoolog).

Ichtiologia → nauka badająca ryby, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…