Artykuły

Ichtiolog – naukowiec badający ryby. Ichtiolog należy do zoologów (patrz zoolog).

Ichtiologia → nauka badająca ryby, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…