Artykuły

Aeluropoda insignis

Aeluropoda insignis (Butler, 1882) jest jedynym gatunkiem w rodzaju Aeluropoda należącego do plemienia Gromphadorhini.…
Pycnoscelus striata

Jeden z 14 opisanych gatunków należących do rodzaju Pycnoscelus zamieszkujących południową i południowo-wschodnią Azję…
Elliptorhina javanica

Elliptorhina javanica (Hanitsch, 1930) wbrew powszechnemu mniemaniu karaczany madagaskarskie nie ograniczają się bynajmniej do…
Oxyhaloa deusta

Oxyhaloa deusta (Thunberg, 1784) jest małej wielkości karaczanem osiągającym 13-20 mm. Ubarwienie: przedplecze czarnego…