Artykuły

Batrachologia → nauka badająca płazy, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…