Artykuły

W języku potocznym często tarantulami nazywa się ptaszniki – jest to oczywiście błędne określenie. Błąd…

Tarsus (l.mn. tarsi) (lat. telotarsus, pl. stopa, śródstopie) Ostatni (siódmy) segment odnóży krocznych i…

Terrarium  (łac. terra – ziemia) - sztuczne pomieszczenie służące do hodowli zwierząt (płazów, gadów,…

TL - (skrót od ang. Total Lenght) - długość całkowita, od czubka pyska do…

TSD (ang. Temperature Sex Determination) - temperaturowa determinacja płci - zjawisko polegające na uzależnieniu…

UVA, (Ultraviolet A), promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 315–400 nm. UVA odpowiada ogólnie za…

UVB (Ultraviolet B) - promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 280–315 nm. UVB odpowiada za…

Węże (Serpentes) – podrząd Gady łuskonośne (Squamata) obejmujący ok. 10 rodzin i ponad 2800…

WC (skrót od ang. Wild-Caught) -  osobnik pochodzący z odłowu, najczęściej oferowany po odbytej…

Żółwie (Testudines, Chelonia ) – rząd gadów (Reptilia), obejmujący 2 podrzędy (żółwie bokoszyjne i…