Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aspekty prawne

Ochrona gadów w Polsce

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Środkowej i Północnej nie może poszczycić się zbyt bogatą fauną gadów. Występuje u nas 9 gatunków uważanych za rodzime. Jeden z nich najprawdopodobniej w ostatnich dziesięcioleciach wymarł. Jest to jaszczurka zielona - Lacerta viridis…

Aktualizowane artykuły


Przepisy CITES zajmują się przewożeniem okazów przez granice (w przypadku państw członkowskich UE chodzi…


Do podstawowych zasad, na których opiera się Unia a wcześniej Wspólnota Europejska należy swoboda…

Zgodnie z myślą wyrażoną w preambule tekstu Konwencji Waszyngtońskiej czyli CITES, głównym jej zadaniem…