PajęczakiWiadomości - pajęczaki


Nowe opisy - pajęczaki


 • Hogna ingens

  Hogna ingens

  To prawdopodobnie największy przedstawiciel Lycosidae żyjący na terenie Europy. Dorosłe osobniki tego gatunku osiągają rozmiar nierzadko ponad 4 cm ciała, co daje przeszło 10 cm rozpiętości wraz z odnóżami. Spektrum barw opiera się na dwóch podstawowych kolorach - białym i czarnym.
 • Lycosa singoriensis – tarantula ukraińska

  Lycosa singoriensis – tarantula ukraińska

  Lycosa singoriensis to średniej wielkości przedstawiciel pogońcowatych, niemniej jednak jeden z największych europejskich gatunków tej rodziny. Osiąga do nawet 4 cm ciała i do 10 cm całkowitej długości wraz z odnóżami.
 • Hogna schmitzi

  Hogna schmitzi

  Hogna schmitzi jest to naprawdę imponująco pięknie ubarwiony pająk. Odnóża w odcinku od rzepki kolanowej po tzw. "stopę" są ubarwione w jaskrawy, pomarańczowy kolor. Najintensywniej prezentuje się on na nogogłaszczkach i pierwszych dwóch parach odnóży.

Aktualizowane artykuły


Wiwarium → sztuczny zbiornik lub pomieszczenie dla zwierząt, mające na celu zapewnienie warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Wiwarium służy zarówno do chowu, hodowli jak i badań nad zwierzętami w tym miejscu żyjącymi. Wyróżnia się:…


Wilgotność w najprostszym tłumaczeniu jest niczym innym jak zawartością pary wodnej (stan gazowy wody) w powietrzu. Z geograficznego punktu widzenia rozkład wilgotności powietrza pokrywa się z rozkładem temperatury. Również wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem…

Takson → Jest to grupa organizmów, które mają tyle podobnych cech, że można sklasyfikować je do jednej jednostki systematycznej. Przykładowo taksonem są strunowce – zwierzęta posiadające przynajmniej w rozwoju zarodkowym strunę grzbietową. taksonem są pajęczaki,…


Dymorfizm, dwupostaciowość → Zjawisko występowania zauważalnych różnic morfologicznych w obrębie tego samego gatunku, np. dymorfizm płciowy – czyli różnice w ubarwieniu, proporcjaCH ciała itp. CHarakterystyczne dla każdej płci tego samego gatunku.

Akron → pierwszy segment oDCinka głowowego stawonogów. najbardziej zewnętrzna część głowowa u pajęczaków, skorupiaków (z wykształconymi czułkami) i stawonogów.