Rośliny owadożerne – Wiadomości


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Hibernacja → sen zimowy; stan uśpienia wynikający z obniżonego metabolizmu. To sposób w jaki niektóre organizmy przeżywają zimę.