Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Kategorie: Żółwie

Wzrost globalnych temperatur może spowodować zaburzenia w populacji żółwi Karetta (Caretta caretta) i pozostałych żółwi morskich

Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół pod przewodnictwem Mariana Fuentes z Florida State University na gatunku żółwia Karetta donoszą o nadpodaży liczby samic w stosunku do samców w populacji żółwi.

Badacze uważają iż wystąpi brak równowagi w populacji żółwi i próbują odnaleźć najlepsze metody aby ochronić ten gatunek.

„Jesteśmy zatroskani faktem feminizacji wśród żółwi Karetta” powiedziała Mariana Fuentes.

Fuentes z zespołem w szczególności próbowali zidentyfikować plaże na których wylęgają się wysokie liczby samców, tak aby mieć szerszy widok na obszary gdzie brak równowagi aktualnie występował.

W północnej Brazylii wyjątkowo duży odsetek 94% samic wśród wylęgu został zaobserwowany we wszystkich obszarach miejsc wylęgania żółwi Karetta. Naukowcy jednak mogli zaobserwować 47% wylęg samców na plażach południowej Brazylii, a zbalansowany rozród samców i samic jest kluczowy dla podtrzymania gatunku.

Płeć młodych żółwi Karetta 24°C a 34°C natomiast temperatury poniżej 29.5°C, powodują zwiększenie odsetka samców, natomiast temperatury powyżej 29.5°C zwiększają odsetek samic.

Naukowcy posiadają dane z 25 lat z 21 plaż wylęgowych Brazylii na długości 600 km.

Mimo że badania skupione były w rejonie Brazylii, wyniki można odnieść do innych regionów, ponieważ żółwie w znamienitej większości podlegają temperaturowej determinacji płci. Fuentes planuje rozszerzyć badania o Florydę (USA) w nadchodzącym roku.

Badania zostały opublikowane pierwotnie w Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160204111634.htm

Powiązane wpisy

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu