Jaszczurki – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras. Mieszaniec roślin nazywany jest hybrydem, a międzygatunkowy mieszaniec zwierząt bastardem. Metody hybrydyzacji stosuje się często w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zazwyczaj…


Homozygota – osobnik posiadający dwa identyczne Allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być dominująca (wtedy oznaczamy ją jako AA), lub recesywna (oznaczmy ją jako aa), zależności od tego jakie Allele posiada. Wszystkie wytwarzane przez…

Heterozygota – osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę. (oznaczamy ją Aa). Hetrozygoty wytwarzają dwa typy komórki rozrodczych pod względem danego allelu, w proporcjach 1:1. W przypadku genu odpowiedzialnego za albinizm, homozygota recesywna…


Genotyp – ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone.

Gamety → Zróżnicowane płciowo komórki rozrodcze (komórki płciowe), roślin i zwierząt, łączące się ze sobą w procesie zapłodnienia i tworzące zygotę. Liczba chromosomów jest w gamecie zredukowana do połowy w stosunku do liczby chromosomów w…