Drzewołazy – artykuły


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Dendrobatidae – hodowla drzewołazów
Dendrobatidae – drzewołazowate Drzewołazowate to prowadzące dzienny tryb życie małe płazy bezogonowe pozbawione błony pławnej. Niezaprzeczalny jest też fakt, że stanowią niezwykle barwną i okazałą pod względem gatunkowym grupę małych żab, a ich zróżnicowanie nie…


Żywienie drzewołazów
Żywienie drzewołazów (Dendrobatidae) Wiemy już, że w naturze interesujące nas płazy mają dostęp do niczym nieograniczonego i zróżnicowanego pokarmu, obecnie w naszym kraju różnorodność drobnej karmówki w niczym nie ustępuje rynkowi zagranicznemu. Po części jest…

Toksyczność drzewołazów
Toksyczność drzewołazów, a dokładnie bogactwo tych toksyn w różnorodne związki o znaczeniu farmakologicznym umożliwia tworzenie biochemicznej taksonomii koniecznej do określenia powiązań międzygatunkowych i lepsze poznanie całej nadrodziny Dendrobatoidea.


Terrarium dla drzewołazowatych
Spotkałem osoby które hodują drzewołazy w akwarium na żwirku wśród sztucznych roślin, w większości przypadków taka hodowla nastawiona jest przede wszystkim na zysk. Na szczęście większość pasjonatów których znam stara się odwzorować jak najstaranniej warunki…