Podkategorie:
  • Brak kategorii

Błonkoskrzydłe – Artykuły

Strategie oszustw i manipulacji seksualnych w świecie roślin i zwierząt

Pasożytnictwo seksualne może mieć różne cele. Najbardziej pierwotnym jest zdobycie pokarmu, kiedy to oszust, naśladując feromony lub sygnały dźwiękowe swojej ofiary, zwabia ją i pożera. Istnieje także inny wariant, w którym drapieżnik nie komunikuje się z ofiarą, a aktywnie jej…


Popularne gatunki


Aktualizowane artykuły